Altun-alem džamija Jevrejsko groblje Nova čaršija Novi Pazar Stara čaršija Novi Pazar Lejlek džamija Manastir Đurđevi stupovi Manastir Sopoćani Muzej „Ras” Novi Pazar Petrova crkva Stari Isa-begov Hamam Stari Ras Novopazarska tvrđava