Vreme izgradnje Altun-alem džamije datira između 1516. i 1528. godine. Ktitor je Muslihedin Abdul Gani, poznatiji pod imenom Mujezin hodža Al Medini. Njegovo ktitorstvo potvrđuje zadužbinska povelja. Osnova džamije je jednoprostorna kupolna građevina sa dvotravejnim tremom natkrivenim dvema kupolama. Ovaj tip džamije nije karakterističan na našem prostoru, već je uticaj prenet iz osmanskih centara poput Jedrena i Istanbula. Spomenik je kulture od izuzetnog značaja.