Jevrejsko groblje u novopazarskom naselju Potok Mahala jedan je od nekoliko sačuvanih tragova materijalne kulture Jevreja koji su se u ove krajeve doselili iz Sarajeva. Sefardska zajednica postojala je tri veka u kontinuitetu, sve do Drugog svetskog rata i nemačke okupacije. Tada je likvidirana kompletna novopazarska zajednica Jevreja, dok je groblje u najvećoj meri postradalo. Danas se može identifikovati tek 15–20 nadgrobnih spomenika od kojih mnogi sadrže dekorativne stilske elemente.