Džamija Ahmed bega Silhadara, poznatija kao Lejlek džamija, jedna je od najstarijih u Novom Pazaru i datira iz prve polovine XVI veka. Naziv po kojem je džamija ostala upamćena izveden je od turskog termina za rode (tur. leylek), koje su gradile gnezdo na munari i koje su kod muslimana smatrane za svete ptice. Više puta je paljena i rušena. Obnovljena je u XVIII veku, a zatim, zaslugom Salih-beg Begovića u još dva navrata, 1881. i 1891. godine, kada je izgrađen mekteb i dozidan trem. Desno od ulaza nalazi se osmougaoni minaret od tesanog kamena.