Novopazarska tvrđava predstavlja srednjovekovno tursko utvrđenje, koje je podigao Isa-beg Isahović u XV veku prilikom osnivanja Novog Pazara. Nalazi se u samom centru grada, na desnoj obali Raške i unutar gradskog parka. Utvrđenje čine tri ugaone tabije – bastiona i kula poznata kao Stara izvidnica, ili Kula Motrilja, smeštena između severne i zapadne tabije. Kulu Motrilju i severnu tabiju povezuje kameni bedem predstavljajući jedan vidljiv ostatak ove vrste odbrambenih zidova.