Crkva Svetih apostola Petra i Pavla, u narodu poznatija kao Petrova crkva, nalazi se na severoistočnom obodu grada Novog Pazara. Period podizanja Petrove crkve nije poznat. Na osnovu posrednih istorijskih podataka i po obliku najstarijeg dela crkve, njena izgradnja može se smestiti u kasni IX ili rani X vek. Crkva je ubrzo posle podizanja postala sedište Raške episkopije. Za srpsku istoriju ovaj hram ima poseban značaj, jer se za njega vezuju ključni događaji iz života Stefana Nemanje: njegovo krštenje, sabor protiv bogumila i predaja vlasti sinu Stefanu. Fragmentarno sačuvani živopis, prema stilskim karakteristikama, smešta se u X, XII i XIII vek. Spomenik je 1979. godine upisan u Listu Svetske baštine kao deo celine Stari Ras sa Sopoćanima.