Stara čaršija je kulturno-istorijska celina koja se nalazi u delu grada smeštenom na desnoj obali reke Raške. Staro gradsko jezgro sadrži značajne spomenike kulture iz perioda od XV do XIX veka, od kojih se posebno izdvajaju Altun-alem džamija, Arap džamija sa nizom trgovačkih objekata koji je okružuju, Stari Isa-begov hamam i drugi.